Saturday, May 26, 2012

FileURLs – ฟรี!! อัพโหลดไฟล์ 250MB

FileURLs บริการอัพโหลดไฟล์ฟรี ขนาดไฟล์สูงสุด 250MB ที่มาในแนวเว็บย่อลิ้งค์แบบสั้นๆ ด้วย Url ที่สั้นๆ สามารถกำหนดวันหมดอายุของลิงค์ได้ ใส่รหัสให้กับลิ้งค์ได้(อันนี้ชอบมาก ไม่ต้องใส่รหัสที่ไฟล์)และขนาดไฟล์ ที่อัพโหลดนั้น 250MB เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแจกไฟล์ระยะสั้นๆ แต่!! สามารถซื้อ Premium Accountได้ และสามารถส่ง Url ที่อัพโหลดเสร็จแล้ว ส่งเข้าอีเมล์พร้อมฝากข้อความรายละเอียดไปได้ด้วย *เป็นเว็บของต่างประเทศการอัพโหลดนั้นค่อนข้างช้าสำหรับคนที่ความเร็วเน็ตตํ่า  See More..

Popular Posts