Saturday, May 26, 2012

ShowDocument – อัพโหลดเอกสาร-แชร์ออนไลน์

ShowDocument บริการอัพโหลดไฟล์เอกสารออนไลน์รวมไปถึงไฟล์ภาพ เพื่อแชร์ให้เพื่อนๆหรือเอาไปนำเสนอ อาจารย์ที่มหาลัย โดยรูปแบบการทำงานนั้นเมื่อเราอัพโหลดไฟล์เอกสารแล้วก็จะได้ลิ้งค์เพื่อใช้งานการนำเสนอหรือ แชร์ให้เพื่อนๆดูโดยในหน้าเอกสารนั้น ยังมีเครื่องมืออีกมากมายให้เลือกใช้งานเช่น สามารถ Chat ระหว่างที่กำลัง ดูเอกสารกับเพื่อนๆ ส่งไฟล์เข้าอีเมล์ได้ แปลงไฟล์เป็น.PDF สามารถแก้ไขเอกสารที่เราอัพโหลดได้แบบออนไลน์  See More..

Popular Posts