Monday, May 28, 2012

WebWait – ตรวจสอบเวลาการโหลดเข้าเว็บคุณ

WebWait เป็นเว็บเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบความเร็วการโหลดเข้าหน้าเว็บไซต์ของคุณ ตรวจสอบผ่าน Web browser Firefox,Web Explorer และ Opera ว่าตัวไหนใช้เวลาเท่าไรเพื่อโหลดหน้าเว็บของคุณจนเสร็จแล้วเราสามารถ ตั้งเวลา Call Interval เพื่อทดสอบโหลดหน้าเว็บทุกๆกี่วินาที กี่นาทีก็ว่าไป เพื่อเปรียบเทียบเวลาในการโหลดหน้าเว็บ ลองทดสอบใช้งานกันดูว่าเว็บคุณเข้าได้เร็วแค่ไหน  See More..

Popular Posts