Saturday, May 26, 2012

Font Viewer 2.0 – โปรแกรมดูฟอนต์ แจกฟรี!!

Fontviewer โปรแกรมดูฟอนต์แบบแสดงตัวอย่างฟอนต์ เป็นโปรแกรมฟรีแวร์แจกฟรี จริงๆแล้วมีโปรแกรมดูฟอนต์ หลายยี่ห้อมากให้เลือกใช้งานและนี่เป็นอีก 1 ตัวที่ควรเก็บสะสมไว้โปรแกรมตัวนี้จะทำงานร่วมกับ Microsoft .Web Framework Version 2.0 เพราะฉนั้นในเครื่องของคุณต้องมีการติดตั้ง ถ้ายังไม่ได้ติดตั้งก็สามารถดาวน์โหลดจาก เว็บได้ Download : Font Viewer 2.0 Download : .Web Framework Version 2.0  See More..

Popular Posts