Tuesday, May 22, 2012

MeltMail – สร้างอีเมล์ชั่วคราว 24 ชั่วโมง

Melt Mail บริการสร้างอีเม์ชั่วคราวหรืออีเมล์ปลอมนั้น ใช้เสร็จก็ทิ้งไม่มีข้อผูกมัดใดๆ คุณสามารถกำหนดระยะ เวลาของอีเมล์ได้ 3,6,12,24 ชั่วโมง เพื่อการใช้งานให้ได้ประโยชน์สูงสุด อีเมล์ชั่วคราวเอาไปทำอะไรเหรอ? เอาไปใช้สมัครตามเว็บต่่างๆที่ท่านไม่อยากจะใช้อีเมล์จริง เพื่อหลีกเลี่ยงการสแปมอีเมล์  See More..

Popular Posts