Thursday, May 17, 2012

Futurecovery – ส่งข้อความล่วงหน้า ตั้งเวลาตามใจคุณ

Futurecoreally เว็บที่จะให้คุณส่งข้อความล่วงหน้านานเท่าไหร่ก็ได้ โดนส่งเข้าอีเมล์ของคนที่คุณต้องการ ให้รับข้อความหรือจะเป็นอีเมล์ของคุณเอง ข้อความที่จะเขียนอาจจะเป็น บันทึกส่งงาน นัดสำคัญหรือบันทึก อื่นๆหรืออาจจะส่งข้อความไปอวยพรตามเทศกาลต่างๆก็ทำได้ โดยเมื่อคุณพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วเมื่อกดส่ง ระบบก็จะทำการบันทึกข้อมูลของคุณไว้ในฐานข้อมูลเมื่อถึงวันครบกำหนดระบบก็จะจัดส่งไปให้  See More..

Popular Posts