Saturday, May 26, 2012

Send Video Emails by GabMail – ส่งอีเมล์แบบวีดีโอ

GabMail คือบริการอีเมล์วีดีโอซึ่งทำให้คุณใช้ได้กับ Webcam หรือกล้องถ่ายรูปวีดีโอเพื่อส่งหรือตอบกลับ เพื่อใช้สือสารกับเพื่อนๆของคุณ คุณไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมหรือปลั๊กอินใดๆเพื่ออัดวีดีโอ แค่มี Webcam โดย สามารถบันทึกวีดีโอความยาวสูงสุดได้ 5 นาที วิธีการใช้งานนั้นแค่ต่อ Webcam กับเครื่องคอมฯของคุณไม่ต้อง ลงทะเบียนใดๆจากหน้าเว็บ กดบันทึก สามารถดูรีวิวได้หรือรีบันทึกและส่งได้หลายๆอีเมล์ภายใน 1 วัน  See More..

Popular Posts