Friday, May 4, 2012

CanvasBoom – ใส่ภาพพื้นหลังให้ Firefox ด้วยตัวเอง!!

CanvasBoom เป็น Add-On สำหรับผู้ใช้งาน Firefox ที่ใช้สำหรับเปลี่ยนภาพพื้นหลัง Firefox ของคุณด้วยภาพ ที่คุณเป็นคนเลือกและกำหนดได้เอง โดยจะเข้าไปเปลี่ยนในส่วนด้านหลังของธีม คุณสามารถเลือกรูปจากภายใน เครื่องคอมฯของคุณหรือตามเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อเจอภาพถูกใจก็สามารถนำมาใช้งานได้เช่นกัน รวมไปถึงกำหนด ตำแหน่งของรูปภาพและสีของรูปภาพ หากคุณกลัวว่าจะใช้งานไม่เป็น เค้ามีวิธีการการใช้งานแบบ Step By Step ให้อ่่านและทำความเข้าใจก่อนใช้งาน แฟนๆ Firefox อย่าลืมลองแวะไปใช้งานดูนะครับ แจ๋วดีครับ แต่อาจจะสู้ Mozilla Personas ไม่ได้  See More..

Popular Posts