Wednesday, May 2, 2012

ViewLike.us – ทดสอบเว็บไซต์หลาย Resolutions

ViewLike.us เว็บบริการที่ให้คุณสามารถช่วยให้ทดสอบการแสดงผลของเว็บไซต์ ที่คุณสร้างขึ้นมาในหลาย Resolutions โดยวิธีการใช้งานนั้นง่ายๆ เพียงแค่คุณกรอก URL ของเว็บที่ต้องการทดสอบลงไปหลังจากนั้น Check Up เว็บก็จะทำการแสดงผลเว็บไซต์ที่คุณระบุลงไปขึ้นมา หลังจากนั้นคุณสามารถเลือกขนาดหรือรูป แบบการแสดงผลได้ โดยปัจจุบันนี้มีขนาดของ Resolutions ดังนี้ 320?396, 800x 600, 1024?768, 1152?864, 1400?900, 1600?1200, 1900?1200 รวมไปถึงการแสดงผลบน iphone และ Wii Browser ก็สามารถตรวจสอบได้เช่นกัน เว็บนี้เหมาะสำหรับคนเว็บ ออกเว็บโดยแท้ ไม่ต้องสมัครสมาชิก ใช้งานได้ฟรี  See More..

Popular Posts