Thursday, May 10, 2012

Freeraser – ลบไฟล์ให้สิ้นซาก กู้คืนไม่ได้อีก…

Freeraser โปรแกรมฟรีแวร์ีดีๆ ที่ใช้กำจัดไฟล์ที่คุณไม่อยากเปิดเผย ไม่อยากให้กู้คืน ให้สูญสิ้นไปตลอดกาล จริงๆมีโปรแกรมหลายๆัตัวที่สามารถทำได้แบบนี้และนี้เป็นอีก 1 ตัวที่คุณต้องเก็บไว้ ถ้าไม่อยากให้คลิปหลุด ฮ่าๆ โดยคุณสมบัติที่ลบไฟล์ได้อย่างรวดเร็วและรูปแบบของโปรแกรมหน้าตาน่าใช้งานมา เป็นรูปถังขยะเพียงแค่คุณ ลากไฟล์ที่ต้องการลบเข้าไปใส่เท่านี้ก็จบ  See More..

Popular Posts