Monday, April 23, 2012

7capture – Screen Capture คุณภาพสูง ชัดแจ๋ว

7capture โปรแกรมฟรีแวร์ ที่ใช้สำหรับจับภาพหน้าจอแบบ High quality screen capture จับภาพแบบ ชัดแจ๋วสำหรับ 7capture จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของปรับแต่งมุมโค้งๆของภาพที่จับและจัดการพื้นหลังใสๆ แบบ Aero บน Windows 7 และ Vista สามารถบันทึกภาพ .png, .jpeg, .gif และ .bmp โปรแกรมฟรีแวร์ ไม่มีสปายแวร์และไม่มีไวรัส สามารถดาวน์โหลดนำไปใช้งานฟรี ? Download : 7capture (1.2MB)  See More..

Popular Posts