Monday, April 30, 2012

FindThatFile – ค้นหา ดาวน์โหลดไฟล์หลายประเภท!!

FindThatFile เว็บบริการสำหรับค้นหาไฟล์และดาวน์โหลดไฟล์ที่มีอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ต มากถึง 200 ชนิด รวมไปถึงไำฟล์ประเภทแบบวีดีโอหรือไฟล์แบบ Bittorrent โดยมีการแบ่งระบบการค้นหาออกเป็น 4 แบบ ค้นหาทั้งหมด, eMule, Usenet, Web, FTP นอกจากนี้คุณสามารถกรองการค้นหาไฟล์ต่างๆได้ด้วยตัว คุณเองและยังมีปลั๊กอินสำหรับติดตั้งบน Firefox สะดวกในการค้นหามากยิ่งขึ้น บริการฟรีไม่ต้องลงทะเบียน  See More..

Popular Posts