Wednesday, April 25, 2012

Graabr – จับภาพก็ได้ อัพโหลดทันใจ!!

Graabr เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่ใ้ช้สำหรับจับภาพหน้าจอคอมฯ ของคุณ ทำหน้าที่เหมือนโปรแกรม Screenshot ทั่วไป แต่สำหรับความพิเศษของ Graabr นั้นเมื่อคุณจับภาพหน้าจอที่ต้องการได้แล้ว สามารถอัพโหลดรูปที่คุณ ได้ทำการแค๊ปไปยังเว็บ Graabr เพื่อแชร์ให้กับเพื่อนๆ ให้เข้ากับยุค Social Network สำหรับ Graabr บริการ ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียนและตัวโปรแกรมก็รองรับการทำงานบน Windows 7/Vista/Xp  See More..

Popular Posts