Monday, April 30, 2012

MP32Tube – อัพโหลด MP3 เข้า Youtube แบบออนไลน์

MP32Tube หากคุณชอบอัพโหลดไฟล์ MP3 ส่งเ้ข้า Youtube ขอแนะนำเว็บเครื่องมือดีๆ ที่ช่วยให้คุณอัพโหลด ไฟล์ MP3 ส่งเข้า Youtube ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดยขั้นตอนง่ายๆเพียงแค่ 3 ขั้นตอนเท่านั้น ขั้นตอนแรก เลือกไฟล์ MP3 ที่ต้องการอัพโหลด ขั้นตอนที่ 2 เลือกภาพ(.jpg) สำหรับทำเป็นพื้นหลังและขั้นตอนสุดท้ายก็จัด การอัพโหลดไฟล์ส่งเข้า Youtube บริการฟรีไม่ต้องลงทะเบียน  See More..

Popular Posts