Monday, April 30, 2012

Tradukka – เขียนและแปลในเวลาเดียวกัน!!

Tradukka แนะนำอีกเว็บสำหรับคนที่กำลังหาที่แปลภาษาและชอบความสะดวกรวดเร็ว Tradukka เว็บที่ทำขึ้น ที่ให้คุณเขียนและแปลไปพร้อมกันๆ โดยการใช้การแปลภาษาจาก Google เจ้าเก่า เพียงแค่คุณพิมพ์หรือคัดลอก ข้อความที่ต้องการลงไปในช่องก็จะแสดงผลมันที หากคุณไม่รู้ว่าภาษาที่คุณกำลังจะแปลนั้นเป็นของประเทศใด ก็สามารถเลือกแบบ Auto-Detect ได้ ใช้งานง่ายๆไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน  See More..

Popular Posts