Wednesday, April 25, 2012

MixWidget – Widget ติดเพลงบนเว็บเท่ๆแบบเทป

MixWidget Widget เท่ๆที่เป็นตัวเล่นเพลงบนเว็บ ที่คุณสามารถกำหนด ติดตั้งทุกอย่างได้ตัวคุณเองพร้อม source code และวิธีการใช้งานหรือตัวอย่างไฟล์ในการใช้งานได้เตรียมพร้อมไว้ให้คุณแล้ว และมีคำแนะำนำ ในการนำไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ หากคุณสนใจทดลองสิ่งแปลกใหม่แหวกแนวลองใช้ MixWidget  See More..

Popular Posts