Monday, April 23, 2012

Upload Pie – ฝากภาพ แบ่งปันภาพ ออนไลน์แบบชั่วคราว!!

Upload Pie บริการฝากไฟล์แบบรูปภาพ หรือข้อความ เครื่องมือง่ายๆ ที่ให้คุณสามารถจัดการกับไฟล์ รูปภาพ สำหรับแชร์รูปภาพหรือข้อความชั่วคราว ที่ให้คุณสามารถกำหนดเวลาหมดอายุของไฟล์นั้นด้วยตัว คุณเอง โดยอายุของไฟล์สูงสุดถึง 1 อาทิตย์ รองรับไฟล์ gif, png, jpg, pdf และ txt ขนาดไฟล์สูงสุด 3MB  See More..

Popular Posts