Friday, April 13, 2012

AllMyMacApps – แหล่งรวมและดาวน์โหลดโปรแกรมบน MAC

Allmymacapps แหล่งรวมโปรแกรมและดาวน์โหลดโปรแกรมผ่านเว็บเบราเซอร์สำหรับผู้ใช้งาน mac คุณสามารถค้นหาและดาวน์โหลดโปรแกรม ซึ่งเว็บนี้จะคล้ายๆกับ Allmyapps ที่ได้เคยนำเสนอไปแต่ ต่างกันตรงที่อีกเว็บนั้นสามารถติดตั้งโปรแกรมผ่านเว็บเบราเซอร์ได้ทันที แต่สำหรับ Allmymacapps ก็มีโปรแกรมให้เลือกใช้งานถึง 358 โปรแกรม และได้แบ่งเป็นหมวดหมู สามารถค้นหาโปรแกรมที่คุณ ต้องการผ่านหน้าเว็บได้ทันที  See More..

Popular Posts