Tuesday, April 10, 2012

Cleanup Assistant – ผู้ช่วยทำความสะอาดประจำคอมพิวเตอร์ของคุณ

Cleanup Assistant ผู้ช่วยทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เชื่อว่าหลายคนคงเคยเจอกับปัญหา เครื่องอืด ช้า ทำงานไม่ทันใจ ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์มีไฟล์ขยะมากเกินไป ซึ่ง อาศัยเพียงโปรแกรม Disk Cleanup ที่ติดมากับวินโดวส์อาจจะช่วยทำความสะอาดเครื่องของคุณได้ไม่เต็มที่ จึงต้องอาศัยโปรแกรม Cleanup Assistant ที่สามารถค้นหาไฟล์ที่ซํ้าซ้อนที่อยู่ภายในเครื่องของคุณหรือ หาแฟ้มที่มีขนาดใหญ่ที่อยู่ภายในเครื่อง นอกจากนี้ยังสามารถ Remove program ที่ละเอียดกว่าในวินโดวส์ และมี Privacy Protection ที่ช่วยให้คุณลบไฟล์แบบกู้คืนไม่ได้ รวมไปถึงฟีเจอร์จัดการเว็บเบาร์เซอร์และที่ สำคัญโปรแกรมนี้ฟรี 100% ?Download: Cleanup Assistant  See More..

Popular Posts