Monday, April 2, 2012

โปรแกรมไรท์แผ่นฟรี Nero Kwik Burn ของฟรีจาก Nero

Nero หลายคนคงคุ้นเคยกับชื่อนี้เป็นอย่างดี เพราะมันเป็นโปรแกรมจัดการมัลติมีเดียยอดนิยมที่ผู้คนนิยมใช้งาน แล้ว Nero Kwik Burn คุณรู้จักหรือป่าว มันมาจาก Nero BurnLite 10 นั้นเองซึ่งเป็นโปรแกรมไรท์ แผ่นที่แจกจ่ายให้ใช้งานกันแบบฟรีๆ แต่สำหรับ Nero Kwik Burn ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่เข้ามาที่รองรับการใช้ งานสำหรับมัลติมีเดียมากยิ่งขึ้น เช่น ไรท์ข้อมูล ภาพ เพลง วีดีโอได้ในแบบ Blu-ray Disc เป็นต้น ฟีเจอร์ของโปรแกรม Nero Kwik Burn สามารถไรท์ไฟล์ข้อมูล รูปภาพ เพลง วีดีโอ CD, DVD และ Blu-ray Continue reading →  See More..

Popular Posts