Sunday, April 15, 2012

SlimCleaner – ครบเครื่องเรื่องปรับแต่ง PC ให้เร็วแรง!

SlimCleaner เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ ประเภทปรับแต่งคอมพิวเตอร์ (Windows Optimize) ที่จะเข้ามาช่วย ให้คุณจัดการและปรับแต่งวินโดวส์และเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณให้มีประสิทธิภาพและใช้งานได้เต็มที่ หลัง จากครั้งก่อนได้แนะนำ SlimDrivers มาครั้งนี้ถึงคิวโปรแกรมจากค่ายเดียวกัน คือ SlimCleaner และยังได้ รับการรับรองจาก Microsoft อีกด้วย มีการรับรองแบบนี้โปรแกรมตัวนี้ต้องมีอะไรดีอย่างแน่นอน อย่างนี้ ต้องมาลองมาดูว่า SlimCleaner มีฟังก์ชันอะไรกันบ้าง SlimCleaner จะแบ่งออกเป็น 5 ฟังกชั่นการทำด้วยกัน 1. Cleaner - เป็นส่วนที่ช่วยทำความสะอาดค่าต่างๆ ที่ค้างอยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ลบไฟล์้ต่างๆ ที่ไม่จำเป็นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ 2. Optimize - เป็นส่วนปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพโปรแกรมและ Services ต่างๆ 3. Continue reading →  See More..

Popular Posts