Sunday, April 15, 2012

SpeedOut – ทดสอบความเร็วการอ่าน เขียนข้อมูล USB Drive

SpeedOut โปรแกรมฟรีแวร์ที่ใช้สำหรับทดสอบ USB Drive หรือ Flash Drive เป็นอุปกรณ์พกพาที่ใช้ เก็บข้อมูลยอดนิยม Flash Drive ก็มีหลากหลายยี่ห้อและขนาดการเก็บไฟล์ก็ไม่เหมือนกัน SpeedOut จะเข้ามาช่วยในการตรวจสอบและทดสอบ Flash Drive ในเรื่องของความเร็วการเขียนข้อมูล ความเร็วใน การอ่านข้อมูล ว่ามีความเร็วถูกต้องตามที่ผู้ผลิตกล่าวไว้หรือไม่ เป็นโปรแกรมอีกตััวที่แนะนำให้ใช้งานสำหรับ คอไอทีทั้งหลาย ห้ามพลาด ? Download: SpeedOut version 0.5  See More..

Popular Posts