Wednesday, April 18, 2012

Tweetmakr – สร้างปุ่ม Retweet ง๊ายง่าย

Tweetmakr เป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างปุ่ม retweet ที่ใช้สำหรับติดบนเว็บหรือบล็อกด้วยวิธีการแสนง่าย เพียงแค่ระบุ URL หรือข้อความที่ต้องการ retweet หลังจากนั้นเว็บก็สร้างปุ่มให้โดยอัตโนมัติและเป็นปุ่ม เฉพาะข้อความที่คุณเป็นระบุลงไป Tweetmakr บริการฟรี ไม่้ต้องลงทะเบียน  See More..

Popular Posts