Monday, April 9, 2012

WeatherSpark – บริการข้อมูลสภาพอากาศ รายงานสภาพอากาศทั่วโลก

WeatherSpark เว็บบริการข้อมูลสภาพอากาศและรายงานสถาพอากาศทั่วโลกแบบหลายๆ วันที่ให้คุณ สามารถตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน หรือมีโปรแกรมจะเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ โดยการ รายงานสภาพอากาศอยู่ในรูปแบบกราฟ รวมไปถึงข้อมูลอ้างอิงอื่นๆ ที่จะทำให้คุณสามารถรู้สภาพอากาศ ล่วงหน้าได้แบบสบายๆ และยังสามารถแชร์ข้อมูลที่คุณค้นหาผ่าน Twitter ได้อีกด้วย จะเดินทางหรือ ไปเที่ยวที่ไหน ลองแวะมาใช้บริการ WeatherSpark ตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนนะครับ  See More..

Popular Posts