Tuesday, April 17, 2012

When Will I Be Mayor ? – เมื่อไหร่ฉันจะเป็นเจ้าที่(Mayor)เรามีคำตอบ!!

When Will I Be Mayor ? เป็นเว็บแอพที่ออกจะแนวใช้กลโกงนิดหน่อย ที่ช่วยให้คุณตรวจสอบการเช็คอิน แต่ละที่ พร้อมทั้งดูสถิติการใช้งานรวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ สำหรับคนที่ใช้งาน Foursquare แต่ที่มันพิเศษมาก กว่านั้น คือมันสามารถดูว่าแต่ละที่ ที่คุณทำการเช็คอินนั้นใครเป็นเจ้าที่(Mayor) แต่ที่มากไปกว่านั้นอีก หาก คุณต้องการที่จะแทนที่เจ้าที่เดิม เว็บก็จะแสดงจำนวนครั้งที่คุณจะต้องเช็คอินเพื่อจะเป็นเจ้าที่คนใหม่ เรียกได้ ว่าโกงกันแบบเห็นๆ หรือเปล่า แต่ถ้าไม่มองเรื่องนี้ เว็บนี้ก็เป็นอีกเว็บดูประวัติการใช้งานย้อนหลัง เอามาฝาก ผู้ที่ใช้งาน Foursquare ได้ลองเล่นกันดู บริการฟรีต้องลงทะเบียนใช้งาน  See More..

Popular Posts