Tuesday, April 10, 2012

WinMate แก้ปัญหาคอมอืด-ช้า เพิ่มประสิทธิภาพแบบ All in One

WinMate โปรแกรมฟรีแวร์ประเภท Optimizer และ Tweaker ที่พัฒนาโดย T55.Web ซึ่งเป็นโปรแกรม ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์คุณ โดยรวบรวมฟังก์ชั่นที่หลากหลาย เพื่อให้เข้า กับสาเหตุและอาการต่างๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่มาพร้อมกับความหลากหลายการซ่อมแซมและแก้ไข ปัญหาด้วยตัวคุณเองหรือจะเลือกแบบวันคลิกให้โปรแกรมจัดการทุกอย่างแบบอัตโนมัติ โดยการแสกนหา ข้อผิดพลาดภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ พร้อมบอกส่วนที่จะต้องทำการปรับแต่งและเพิ่มประสิทธิภาพ มาดูฟังก์ชั่นทำงานหลักของเจ้า WinMate กันดีกว่า - Scan and Clean สแกนค่าต่างๆ ที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์และหาส่วนที่ต้องการซ่อมแซมและ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน แค่คลิกเดียว - IE Tools ใช้ในการปรับแต่ง IE แก้ไขค่า ลบค่าต่างๆ เป็นต้น - system Optimize Continue reading →  See More..

Popular Posts