Saturday, April 7, 2012

WordPress 3.1.1 ออกแล้ว แก้ไขปัญหาสิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า “บั๊ก”

หลังจากที่ WordPress ได้ปล่อย WordPress 3.1 ล่าสุดตอนนี้ได้เวิร์ดเพรสได้ออกเวอร์ชั่น 3.1.1 เพื่อแก้ไขปัญหาจากผู้ใช้งานที่แจ้งเข้าไป เรียกง่ายๆ แก้ไขปัญหาเรื่องบั๊กนั้นเอง สำหรับเวอร์ชั่น 3.1.1 ยังคงแก้ไขปัญหาเรื่อง Maintenance และ Security ในเวอร์ชั่นมีการแก้ไขปัญหาหลักๆ 5 จุดด้วย กัน เช่น เพิ่มความปลอดภัยในส่วน Media Upload, สนับสนุน IIS6,หลีกเลี่ยงความผิดพลาดของ การทำงาน PHP และ แก้ไขข้อบกพร่อง XSS เป็นต้น สำหรับผู้ที่ใช้งาน WordPress 3.1 ตอนนี้สามารถ อัพเดทเป็น WordPress 3.1.1 ได้ผ่านระบบอัพเดทอัตโนมัติในส่วนของผู้ดูแลระบบ  See More..

Popular Posts