Friday, April 6, 2012

WordPress Backup to Dropbox – สำรองข้อมูล WordPress เก็บไว้ที่ Dropbox

ปัญหาที่คนทำบล็อกหรือบล็อกเกอร์หลายคน หลงลืมหรือนิ่งเฉย นั้นก็คือการสำรองข้อมูลบล็อกของตัวเอง กรณีที่เกิดปัญหาขึ้นทำให้ไม่สามารถแก้ไขหรือกู้ข้อมูลกลับมาได้ทัน ดังนั้นคนทำบล็อกจำเป็นต้องสำรอง ข้อมูลบล็อกของตัวเองอยู่เสมอ หากไม่มีเวลาหรือไม่อยากเปลืองพื้นที่โดยไม่จำเป็น ขอแนะนำปลั๊กอินที่ จะเข้ามาช่วย WordPress Backas much as Dropbox ปลั๊กอินสำหรับคนทำบล็อก ที่จะช่วยสำรองบล็อก ไปไว้ยัง Dropbox เป็นบริการเก็บไฟล์ออนไลน์ยอดนิยม โดยปลั๊กอินตัวนี้จะทำหน้าที่สำรองข้อมูลโดย อัตโนมัติ สามารถตั้งค่า กำหนดวันเวลาให้สำรองข้อมูลได้ ปลั๊กอินดีๆ ไม่ต้องเปลืองแรงให้เหนื่อย เริ่ม ต้นสำรองข้อมูลวันนี้กับ WordPress Backas much as Dropbox  See More..

Popular Posts