Sunday, April 15, 2012

มาแล้ว World wide web Explorer 9 Beta ดาวน์โหลดด่วน ร้อนๆ

Microsoft ปล่อย Internet Explorer 9 Beta ให้ดาวน์โหลดแล้ว หลังจากที่ประกาศเปิดตัวเมื่อวันที่ 15 กันยายน(เมื่อวานนี้) ที่งาน ?Beauty of the Web? ที่ San Francisco สำหรับเบราว์เซอร์รุ่นใหม่ แพลตฟอร์มของรุ่นนี้มีการปรับปรุงมากที่สุด เช่น การเปลี่ยน interface ให้ใช้งานคล่องตัวขึ้น รองรับ HTML5 สนันสนุนในเรื่องของ Font เวลาเปิดเว็บ เพิ่มความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และการใช้งานให้ ปลอดภัยมากขึ้นและการทำงานที่มีเสถียรภาพและรวดเร็ว เอาไว้ค่อยมารีวิวให้ดูกันในตอนต่อๆไป ตอนนี้ มาดาวน์โหลด Internet Explorer 9 Beta ไปทดลองใช้งานกัน Continue reading →  See More..

Popular Posts