Friday, April 13, 2012

Adobe Reader X – โปรแกรมอ่านไฟล์ .PDF ยอดนิยมกับ 6 คุณสมบัติใหม่

Adobe Reader X โปรแกรมอ่านไฟล์ .PDF เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด มาพร้อมกับคุณสมบัติการป้องกันและ การรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยี Sandboxing Mode สำหรับการรักษาความปลอดภัยที่ดีขึ้นเพื่อ ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานถูกโจมตีจากสิ่งที่เป็นอันตราย และ Adobe Reader X มาพร้อมกับคุณสมบัติใหม่ จากปัญหาที่ก่อนหน้านี้โปรแกรมตัวนี้ได้ถูกโจมตีบ่อยๆ แต่สำหรับเวอร์ชั่นนี่ได้มีการปรับปรุงแก้ไข มาดู คุณสมบัติใหม่ดังนี้ คุณสมบัติ Adobe Reader X เวอร์ชั่นใหม่ 1. ดูและโต้ตอบกับไฟล์ PDF ที่มีความหลากหลายมากขึ้น เช่นเนื้อหา, ภาพวาด, ข้อความอีเมล์, สเปรดชีต, วิดีโอและองค์ประกอบมัลติมีเดียอื่น ๆ 2. จดบันทึกและแบ่งปันกับผู้อื่นด้วยการทำเอกสาร PDF โดยใช้เครื่องมือที่เน้นข้อความ Continue reading →  See More..

Popular Posts