Friday, April 13, 2012

AdsenseTray – โปรแกรมแสดงรายได้ Google AdSense ไม่ต้องเข้าเว็บ

Adsensetray โปรแกรมฟรีแวร์ ที่แสดงรายได้แต่ละวันสำหรับคนที่สร้างรายได้กับ Google AdSense โปรแกรมจะทำงานบนเดสก์ทอปและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรายได้ของคุณโดยอัตโนมัติทุก 20 นาที คุณ สามารถตรวจสอบรายได้ แสดงข้อมูลพื้นฐานแบบตารางหรือแบบ Charts โดยไม่ต้องเข้าเว็บให้เสียเวลา โปรแกรมขนาดเล็ก ใช้งานได้ง่าย พกพาสะดวก ? Download: Adsensetray 1.1  See More..

Popular Posts